från Proactive
Kostnader Sjukfrånvaro Produktivitet

Hei-rapport för AB Företaget

Bransch: Byggföretag

Data från Anna Andersson

Hälsoekonomisk placering

Här visas din organisations placering jämfört med er bransch. Måttet som används är totala ohälsokostnader i procent av personalkostnader.

Din bransch

AB Företaget

Ni mår väldigt bra

Ni har lägre ohälsokostnader än jämförbara organisationer.

Vill du veta mer?

Kostnader

Här visas en sammanställning av era ohälsokostnader till följd av sjukfrånvaro och produktivitetsbortfall.

Total kostnad

84 000 000 kr

Tjäna 83 mkr genom att nå ert branschsnitt

Ni har högre kostnader för både sjukfrånvaro och för produktivitetsbortfall än vad som är normalt i er bransch. Ni kan tjäna 83 mkr på att nå ert branschsnitt. Läs mer under rubrikerna "Sjukfrånvaro" och "Produktivitet".

Vill du veta mer?

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvarokostnaden innefattar alla kostnader som uppstår på grund av personalens sjukfrånvaro. Det kan vara kostnader för vikarier, övertid, överanställning eller produktivitetsbortfall. Hänsyn är tagen till den minskade lönekostnaden under sjukfrånvaron.

Lång

0,9%

(Dag 90+)

Medel

0,8%

(Dag 15–90)

Kort

3,2%

(Dag 1–14)

Total

4,9%

Total kostnad

16 000 000 kr

4,9% sjukfrånvaro är högt för er bransch

Ni behöver arbeta med er korttidsfrånvaro som är högre än branschsnittet. Korttidsfrånvaron är både dyr och en inkörsport till långtidssjukskrivning och det lönar sig alltid att arbeta med denna. Pga av hög korttidsfrånvaro blir er totala sjukfrånvarokostnad hög trots att den medellånga och långa frånvaron är lägre än branschsnitt.

Vill du veta mer?

Produktivitet

Det finns flera ohälsofaktorer som t ex sömnproblem som påverkar personalens produktivitet. Beräkningen baserar sig på väldokumenterade vetenskapliga studier kring samband mellan ohälsa och produktivitet.

Produktivitetsbortfall: 9,5%

Total kostnad

69 000 000 kr

Ni har hög produktivitet

Jättebra, ni har klart bättre hälsa än er bransch. Men kostnaden för nedsatt produktivitet är fortfarande 69 mkr! Vill ni förbättra något ytterligare står dålig kondition och dålig sömn för den största kostnaden.

Vill du veta mer?

Gör om analysen

Har du mer data som du inte fyllde i första gången eller vill prova en ny vinkel?

Gör om analysen

Vill du veta mer?

Johan Vi hjälper er gärna.
Johan Rudborg
Hälsoekonom på Proactive Health

Kontakta oss