från Proactive
Sjukfrånvaro Produktivitet Hur räknar vi?

Vad vet du om era ohälsokostnader?

Hei hjälper dig att förstå vad ohälsan kostar i er organisation, såväl för sjukfrånvaro som för minskad produktivitet.

Vad är då Hei?

Många organisationer har svårt att beräkna verkliga kostnader för ohälsa i form av sjukfrånvaro och produktivitetsbortfall, det vill vi ändra på! Proactive har erfarenheter av omfattande beräkningar inom en stor mängd verksamheter i privat näringsliv och offentlig förvaltning.

För att ge alla en möjlighet att förstå sina ohälsokostnader utvecklade vi Hei. I tjänsten kan du själv, genom att ange några basfakta om din organisation och personalens hälsa, beräkna kostnader för sjukfrånvaro och produktivitetsnedsättning pga ohälsa.

Lång

4,4%

(Dag 90+)

Medel

6,6%

(Dag 15–90)

Kort

1%

(Dag 1–14)

Total

12%

Översikt sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Den korrekta kostnaden för sjukfrånvaro är komplex. Dels måste hänsyn tas till den reducerade lönekostnaden, dels till hur sjukfrånvaron kompenseras genom t ex vikarier, övertid, överanställning eller produktionsbortfall. Det är normalt omöjligt att få fram denna kostnad ur befintliga ekonomi- eller personalsystem. I Hei-rapporten får du en tydlig beräkning av sjukfrånvarokostnad samt kostnaden i de olika intervallen av sjukfrånvaro — kort, medellång och lång.

Produktivitet

Även om kostnaden för sjukfrånvaro kan vara betydande är det också intressant att värdera kostnaden för det produktivitetsbortfall som uppkommer hos den personal som är närvarande, men inte fullt produktiv på grund av olika typer av ohälsa. Baserad på känd och väldokumenterad forskning beräknas värdet av denna nedsättning av produktiviteten för din organisation baserad på ett flertal olika ohälsofaktorer.

Productivity preview db6e6dcad7f061ef23d312a2e1d0bce763c13f0e6883cf3fee47a8ce4e0ceb13
Översikt över produktivitetsbortfall

Hur räknar vi?

Hei innehåller en mycket komplex beräkningsmotor. För att göra beräkningen enkel för dig behöver du bara ange ett fåtal parametrar. Utifrån dessa hämtar Hei indata från sin omfattande statistikdatabas. I denna version av Hei ges inte möjlighet att förändra data på detaljnivå. Underlaget för beräkningarna är nationell statistik, väldokumenterade vetenskapliga studier, och den samlade erfarenheter från en mycket stor mängd hälsoekonoiska beräkningar som Proactive har gjort. Det går att styra beräkningarna på detaljnivå för att få en mer exakt kostnadsberäkning – ta kontakt med oss om det är intressant så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vad kostar det?

Denna tjänst är helt kostnadsfri. Du binder dig inte för något genom att använda tjänsten.